Firemné prihlásenie / Company loginChránime Vás pri práci.

Kontaktné informácie

CIVOP SLOVAKIA, s.r.o.
Pražská 11, 811 01 Bratislava
Telefón: +421 948 280 459
Podpora a požadavky: elearning@civop.sk

Odborný zástupca a školiteľ

Ing. Andrea Pavková
+421 903 470 274
andrea.pavkova@civop.sk

Technický garant

it2b s.r.o.
Křižíkova 70
Brno 612 00
itpodpora@civop.com

Doplňujúce informácie

CIVOP SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje komplexné služby outsourcingu služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), ochrany životného prostredia (OŽP) a taktiež služby v oblasti odborných prehliadok a skúšok (revízií) - požiarnotechnické zariadenia, elektro, plyn, tlakové nádoby, EPS a ďalšie.

Ak budete mať nejaké námety na zlepšenie, môžete nás kontaktovať na e-mail: elearning@civop.sk